Descripció del projecte

Barana forjada amb passamà repicat.