Descripció del projecte

Rehabilitació d’habitatge, canvi de finestres amb perfileria de ferro antiga, per sistema de trencament pont tèrmic Serie CP-96 Reynaers Aluminium.