Descripció del projecte

Barana exterior d’alumini lacat blanc.