Descripció del projecte

Veranda d’alumini, fulles correderes i sostre de vidre anti-raig ultravioleta.