Notes legals

Informació general

En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic:

Titular de la pàgina web: SERRALLERIA MILÀ S.L.

SERRALLERIA MILÀ S.L. està domiciliada a C/ Onze de setembre, 28 — 08859 Begues (Barcelona). Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 27.886, Foli 0199, Fulla127.087 CIF B-60733516. Adreça de correu electrònic de contacte info@serralleriamila.cat www.serralleriamila.cat és l’adreça web de SERRALLERIA MILÀ S.L., mitjançant la qual ofereix als usuaris d’internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix. Tel 93 639 05 28.

Propietat intel·lectual

© Copyright 2018 SERRALLERIA MILÀ S.L., tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat SERRALLERIA MILÀ S.L. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Així com tampoc s’autoritza:

• Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a SERRALLERIA MILÀ S.L. per mitjà de “framing”.

• La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de SERRALLERIA MILÀ S.L. mitjançant “in line linking”.

• L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a SERRALLERIA MILÀ S.L. conforme les disposicions vigents.

Informació adicional

Per a la seva comoditat, aquest lloc web conté enllaços d’hipertext amb altres llocs web que poden tenir polítiques de privacitat diferents. Li recomanem examinar les seves respectives clàusules sobre protecció de dades. Sota cap concepte no s’intercanviaran dades de caràcter personal amb aquests llocs web externs. SERRALLERIA MILÀ S.L. no es fa responsable ni del contingut, ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb llocs web pertanyents o dirigits per terceres persones. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica, a més, l’existència de cap tipus d’associació entre SERRALLERIA MILÀ S.L. i els seus titulars. Llevat d’autorització expressa del SERRALLERIA MILÀ S.L. es prohibeix l’establiment de vincles des de llocs web aliens al SERRALLERIA MILÀ S.L.

De conformitat amb l’article 12 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, haurem de retenir al nostre servidor les dades de connexió i tràfic generades per les comunicacions establertes per un període de dotze mesos.

Responsabilitat dels continguts i dels enllaços

SERRALLERIA MILÀ S.L. no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. SERRALLERIA MILÀ S.L. no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

Dades de caràcter personal: política de privacitat

Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament a través d’aquesta pàgina web, seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer propietat de SERRALLERIA MILÀ S.L. a utilitzar les seves dades personals per funcions comercials, permetent enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis. Les seves dades podran ser cedides a altres empreses amb finalitats promocionals i publicitàries. Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a:

Serralleria Milà, S.L.
Carrer de l’Onze de setembre, 28
08859 Begues — Barcelona
Telèfon: +34 93 639 05 28
Correu-e: info@serralleriamila.cat

El sistema de navegació i el software necessaris pel funcionament d’aquest lloc web recull, en el curs normal per al seu exercici, algunes dades personals la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. Es tracta d’informació que no és obtinguda per ésser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació. Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web, així com també per controlar-ne el correcte funcionament tècnic i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.

Llei i jurisdicció aplicable

Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.